Wednesday, September 16, 2015

ശ്രീനാരായണചരിതം

ശ്രീനാരായണചരിതം
-------------------------------------
ആരാണ് ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ ജീവചരിതം ആദ്യം എഴുതിയത് എന്നതിനെ കുറിച്ചു തര്ക്കി ക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല .
വാഴമുട്ടത്ത് നാണുവും (പദ്യം)
കണ്ണംകര ഗോപാലപിള്ളയും (ഗദ്യം) തന്നെ.
വാഴവിള മുട്ടത്തു നാണു എന്ന ഒരു അധ്യാപകന്‍ ,
നാണു മുന്ഷി , അല്ലെങ്കില്‍ വിദ്വാന്‍ നാണു കൊല്ലത്ത് മാങ്ങാട് എന്ന സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു .കൊല്ലം റഡ്യാര്‍ പ്രസ്സിലെ കുട്ടിക്കൃഷ്ണ മാരാര്‍ (പ്രൂഫ്‌ റീഡര്‍) ആയും ജോലി നോക്കിയിരുന്നു .
പട്ടാമ്പി സംസ്കൃത കോളേജില്‍ നിന്നും വിദ്വാന്‍ പരീക്ഷ പാസായ ആള്‍ .നാരായണ ഗുരുവിന്റെ ആശ്രിതനായിരുന്നു. കുമാരനാശാനെറെ സഹചാരിയും .”ശ്രീനാരായണ ഹംസചരിതം” എന്ന വഞ്ചിപ്പാട്ട് എഴുതിയത് കൊല്ല വര്ഷം 1084 (AD 1909)ല്‍.
“ഷണ്മുഖ പാദം ഭജിച്ചനന്തപുരത്തമര്‍ന്നൊരു
ഷന്മുഖദാസാഹ്വയനാം യോഗിയെക്കണ്ട്
സ്വാഗതോക്തികളും ചൊല്ലിയാഗമാജ്ഞനോടു ചേര്ന്ന്ശ
യോഗവിദയാഭ്യാസവും ചെയ്തമര്ന്നദ്ദേഹം”
എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു വഞ്ചിപ്പാട്ട് .
കൊല്ല വര്ഷം 1087-(AD1912)ല്‍ കണ്ണംകര ഗോപാലപിള്ള (പില്ക്കാ ലത്തു ആയുര്വേങദ ഡയരക്ടര്‍ ആയ ഡോ.കെ ജി ഗോപാല പിള്ള) ചെമ്പഴന്തി സഭയില്‍ എഴുതി വായിച്ചതാണ്ഗു രുവിന്റെ ആദ്യ ഗദ്യ ജീവചരിത്രം.
നാനുവിന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു ഗോപാലന്‍ .കുമാരനാശാന്‍ വിവേകോദയത്തില്‍ പ്രസിദ്ധേകരിക്കാമെന്നു പറഞ്ഞു കയ്യെഴുത്ത് പ്രതി
വാങ്ങും .ഗോപാല പിള്ള മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി കല്ക്കംട്ടയ്ക്ക് പോയി
,ഗോപാലപിള്ള യുടെ ചരിത്രത്തില്‍ ചില മാറ്റങ്ങള്‍
വരുത്തി ആശാന്‍ മറ്റൊരു ജീവചരിത്രം വിവേകൊദയത്തി തുടരാനായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി .ഗുരുവിന്റെ ശാപം വലിച്ചു വച്ചു പന്മനയാറ്റില്‍
"മുങ്ങിപ്പോയി" .
കൊല്ലവര്ഷം. 1088(AD1913 )-ല്‍ കിഴക്കെകല്ലട ശീവേലിക്കര എം.സി.കുഞ്ഞിരാമന്‍ വൈദ്യന്‍ ശ്രീനാരായണഗുരുചരിതം” താരാട്ട് പാട്ടായി എഴുതി .
നല്ല ഗാനശില്പ്പം എന്ന പേര് നേടി .
ഈഴവസ്ത്രീകള്‍ കുട്ടികളെ ഉറക്കാന്‍ ഈ താരാട്ട് പാടിപ്പോന്നു .
“ഷണ്മുഖദാസനെന്നുള്ള മഹാ-
നിര്മ്മമലനാം യോഗിയേകന്‍
ചെമ്മേയനന്തപുരത്ത് സര്വ്വ-
സമ്മതനായമാര്ന്നാന്‍ .
യോഗതന്ത്രത്തില്‍ സമര്ഥനായ
യോഗിയാമദെഹത്തോടു
ലോകഗുരുസ്വാമിയക്കാലത്ത്
യോഗ്യഭ്യാസാദി പഠിച്ചു”
----------------------------------എന്നിങ്ങനെ
കടപ്പാട്
(Late)കെ .മഹേശ്വരന്‍ നായര്‍
(മുന്‍ ആര്ക്കിയോളജി വിഭാഗം തലവന്‍ )

ഗുരുദേവന്റെ ആദ്യ ജീവചരിത്രം സഹോദരന്‍ അയ്യപ്പന്റെ ഭാര്യാപിതാവ് അയ്യാക്കുട്ടി ജഡ്ജിയാണ്‌ ഗുരുദേവന്റെ ജീവച്രിത്രബന്ധിയായ വിവരങ്ങള്‍ ആദ്യമായി, നൂറുവര്‍ഷം മുമ്പ്(അതായത് കൊ.വ 1087 അഥവാ ഏ.ഡി 1912) ശിവഗിരിയില്‍ വച്ചു വെളിപ്പെടുത്തിയതെന്നും സ്വാമിയുടെ ജീവചരിത്രം ആദ്യമായി കാഴ്ച വച്ചത് 1915 ഏപ്രില്‍-1916 നവം ലക്കം വിവേകോദയം വഴി കുമാരന്‍ ആശാന്‍ ആണെന്നും 2012 ഫെബ്രുവരി ലക്കം പഴമയില്‍ നിന്നു പംക്തിയില്‍ ജി.പ്രിയദര്‍സനന്‍ എഴുതുന്നു.ഈ പ്രസതാവനകള്‍ ശരിയാണോ എന്നു സംശയം. ചെമ്പഴന്തി പിള്ളമാരുടെ കുടുംബത്തില്‍ പെട്ട ഡോ.ഗോപാല പിള്ള(1915-1921 കാലഘട്ടത്തില്‍ കല്‍ക്കട്ടയില്‍ നിന്നും വൈദ്യപഠനം) 1087 ല്‍ ചെമ്പഴന്തിയില്‍ വായിച്ചതാണ്‌ ഗുരുദേവന്റെ ഗദ്യത്തിലുള്ള ആദ്യ ജീവചരിത്രം.മൂന്നു വര്‍ഷം മുമ്പു 1084 ല്‍ തന്നെ വഴവിളമറ്റത്തു നാണു ഗുരു ദേവ ചരിതം വഞ്ചിപ്പാട്ടെഴുതിയിരുന്നു.ഡോ.ഗോപാല പിള്ളയ്ക്കു നേരിട്ടറിയാവുന്നതില്‍ നൂറിലൊരംശം പോലും നാണുവിന്റെ ആദ്യകാല ജീവിതത്തെ കുറിച്ചു അയ്യാക്കുട്ടി ജഡ്ജിക്കോ,കുമാരനാശാനോ അറിയാമായിരുന്നില്ല. കാരണം നാണുവിനെ എഴുത്തിനിരുത്തിയ കണ്ണങ്കര അധികാരിയുടെ അനുജന്റെ മകനും അയല്‍ക്കാരനുമായിരുന്നുചെമ്പഴന്തിയിലെ ഡോ.ഗോപാല പിള്ള. കൂടുതല്‍ വിവരം അറിയാന്‍ അന്തരിച്ച മു ന്‍ആര്‍ക്കിയോളജി വകുപ്പു മേധാവി മലയങ്കീഴ് കെ.മഹേശ്വരന്‍ നായര്‍ എഴുതിയ
ശ്രീമാരായണഗുരുവിന്റെ ഗുരു (1974) പേജ് 116-119 കാണുക. ഡോ.കാനം ശങ്കരപ്പിള്ള, നീലകണ്ഠ നിലയം, പൊന്‍കുന്നം മൊ; 94470 35416

No comments: