Saturday, May 22, 2010

Wednesday, May 19, 2010

ബാരിസ്റ്റർ ഏ.കെ.പിള്ള

ബാരിസ്റ്റർ ഏ.കെ.പിള്ള
അഭിഭാഷകനും പത്രാധിപരും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനുമായിരുന്ന
ഏ.കെ പിള്ള എന്ന അയ്യപ്പൻ പിള്ള കൃഷ്ണപിള്ള 1895 ൽ കൊല്ലം
ജില്ലയിലെ തേവലക്കരയിൽ പാല്യ്ക്കൽ പുത്തൻ വീട്ടിൽ ജനിച്ചു.തിരുവനന്തപുരത്തും
ഓക്സ്ഫോർഡിലും പഠനം. വിദേശ വസ്ത്രബഹിഷ്കരണ കാലത്ത് ഓക്സ്ഫോർഡിലെ
പഠനം പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺ ഗ്രസ്സിൽ ചേരാൻ
നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങി.1921ൽ തിരുവിതാം കൂറിൽ കോൺഗ്രസ്സിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തി.
ഏ.ഐ.സി.സി മെംബർ വരെ ആയി.സ്വരാജ് എന്ന പേരിൽ കൊല്ലത്തു
നിന്നും വാരിക തുടങ്ങി.സ്വദേശാഭിമാനി എന്നൊരു മാസികയും തുടങ്ങി.
വെയിൽസ് രാജകുമാർ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഹർത്താൽ നടത്തിയപ്പോൾ
അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.അയിത്തോച്ചാടനത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചു.അമ്മയുടെ ഷഷ്ട്യബ്ദ
പൂർത്തിക്കു തറവാട്ടിൽ പന്തിഭോജനം നടത്തി.1924 ൽ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
കരുനാഗപ്പള്ളി-കാത്തികപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും തിരുവിതാം കൂർ നിയംസ്ഭയിലേക്കു
തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
1929 ൽ ഇംഗ്ളണ്ടിൽ നിന്നും ബാരിസ്റ്റർ ബിരുദം നേടി.അവിടെ വച്ചും കോൺഗ്രസ്സ്
പ്രവർത്തനം നടത്തി.മടങ്ങിയെത്തി കോഴിക്കോട്ടും പിന്നീട് മദ്രാസ്സിലും വക്കീൽ
ജോലി നോക്കി.1937 ൽ കോൺഗ്രസ്സ് വിട്ടു.എം.എൻ റോയിയുടെ പാർട്ടിയിൽ
ചേർന്നു.1949 ൽ 54 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അന്തരിച്ചു.
ഇംഗ്ളീഷിലും മലയാളത്തിലും പുസ്തകങ്ങൾ.
കേരളവും കോൺഗ്രസ്സും ഏറെ പ്രസിദ്ധം.
പത്നി ഗോമതിയമ്മ സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ മകൾ ഗോമതി
കടപ്പാട്
എൻ.ബി.എസ്സ്,വി,വി കോശം

Tuesday, May 11, 2010


Monday, May 10, 2010

കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗത്തിലെ ആ ജന്തു

കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗത്തിലെ ആ ജന്തു

പത്തിരുപതു വർഷം മുൻപാണ്‌.
കോഴഞ്ചേരി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ജോലി.
സർജന്മാരുടെ ഒരു കോൺ
ഫ്രൻസ് മുത്തൂറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വച്ചു നടത്തുന്നു. 
അനുബന്ധിച്ചു പുറത്തിറക്കുന്ന സോവനീറിൻ റെ ചുമതല
എനിക്കായിരുന്നു.കൊഴഞ്ചേരിയുടെ ഐക്കോൺ ആയി
എന്തു കൊടുക്കണം എന്നായി ചിന്ത.
ആറന്മുള കണ്ണാടി
ആറന്മുള വള്ളം കളി,
മാരാമൺ കൺ വൻഷൻ,മുത്തൂറ്റ്,
മലയാളി നേർസുമാർ
 ഇങ്ങനെ പലതും മൻസ്സിൽ വന്നു.പട്ടണമധ്യത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന
സി.കേശവൻ പ്രസംഗ സ്മാരകം നൽകിയാലോ 
എന്നും ചിന്തിച്ചു.ഒപ്പം ആപ്രസംഗത്തിൽ നിന്നും ചില ഭാഗങ്ങളും.അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും പ്രസംഗം ലഭിച്ചില്ല.
1961 ലെ കോട്ടയം സി.എം.എസ്സ് കോളേജ് മാസിക
(വിദ്യാസംഗ്രഹം) യ്ക്കു വേണ്ടി മലയാളത്തിലെ സകല
ആത്മകഥകളും വായിച്ചു തയ്യാറാക്കിയ പഠനത്തിനു വേണ്ടി ജീവിത സമരം 
എന്ന സി.കേസവൻ റെ ആത്മകഥ വായിച്ചിരുന്നു.മകൻ കെ.ബാലകൃഷ്ണൻ തയാറാക്കിയത്
 എന്നു തല്പ്പരകഷികൾ കുപ്രചരണം നടത്തിയ ഈ ആത്മകഥ ആകട്ടെ കോഴഞ്ചേരി
 പ്രസംഗത്തിനു മുമ്പു അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു.
ആർ പ്രകാശം എഴുതിയ സി.കേസവൻ റെ ജീവ
  ചരിത്രത്തിലും കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗത്തിൻ റെ 
പൂർണ്ണ രൂപം ഇല്ല.അങ്ങിനെ ഇരിക്കെ പ്രസ്തുത പ്രസംഗത്തിൻ റെ
 എഴുപത്തഞ്ചാം വാർഷികം വന്നെത്തി.ഇപ്പോഴും ആരും ആ പ്രസംഗം നൽകുന്നില്ല
മനോരമ പഴയ പത്രവാർത്ത നൽകി.
ജന്തു എന്നു സർ സി.പിയെ വിളിച്ചു എന്നു മനസ്സിലാകും.
കോഴഞ്ചേരിക്കാരൻ ഒരു കാരണവർ പറഞ്ഞ പ്രകാരം സി.കേശവൻ ജന്തുവിൻ റെ പേരാണു പറഞ്ഞത്.ആധുനിക തിരുവിതാം കൂറിൻറെ പിതാവ് എന്നു വിശേഷിപ്പ്ക്കേണ്ട ആ പാണ്ടിപ്പട്ടരെ ,നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ തിരുവിതാം കൂറിനെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിച്ച
ആ ഭരണാധികാരിയെ യജമാനഭക്തി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജന്തു
(പരദേശി പ.....(ഒരു നികൃഷ്ട ജീവി).)
എന്നാണ്‌ സി.കേശവൻ
ചിത്രീകരിച്ചത് എന്നാൺ കാരണവർ പറഞ്ഞത്.സത്യം അറിഞ്ഞു കൂടാ.
പിന്നീടു സി.ക്കേശവൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായി.ശബരിമല
തീവയ്പ്പു സമയം വിവാദ പ്രസതാവന നടത്തി.
തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ സി.പി ആണോ
സി.ക്കേശവൻ ആണോ നമുക്കു കൂടുതൽ നന്മ
ചെയ്തത്
.ആരായിരുന്നു മെച്ചപ്പെട്ട ഭരണാധികാരി?
തീരുമാനം എടുക്കും മുമ്പു ശ്രീധരമേനോൻ റെ 
സർ സി.പി.തിരുവിതാം കൂർ ചരിത്രത്തിൽ എന്ന പുസ്തകം വായിക്കുക.
http://epaper.manoramaonline.com/source/svww_zoomart.php?Artname=20100511AJ051100009&ileft=427&itop=581&zoomRatio=130&AN=20100511AJ051100009